Lag

Skaraortens RF har varje år lag i både dressyr och hoppning, både för ponny och häst. På undersidorna kan du se vilka som deltagit i lag under åren samt lagresultaten.

I SoRF vill vi att alla ska få vara med i och rida i lag om man vill. Därför har Tävlingskommitén tagit fram en lagtävlanspolicy som med riktlinjer för hur lagdeltagare ska utses.

TK har även sammanställt en guide med tips och råd till de personer som ska vara lagledare för något av våra lag!

Synpunkter och eventuella ändringsförslag på våra policydokument skickas till någon av medlemmarna i TK.