Funktionär

Följande tävlingar kommer att arrangeras och de har följande organisation:

DATUM INFO ADMINISTRATIONS-ANSVARIG ANLÄGGNINGS-ANSVARIG/TÄVLINGSLEDARE FUNKTIONÄRS-ANSVARIG CAFETERIA-ANSVARIG FUNKTIONÄRS-
LISTA
22/4 Lok/ Reg Hoppning Häst  Maria Stenberg

0705-337215

 Camilla Bengtsson 0768-173035  Lina Ceder 0705-249148

Pernilla Jonsson

0730-414040

 Tisdagsgruppen  Meddela funktionärsansvariga

att du kan vara funktionär.

Funktionärslista

Ska du vara funktionär på SoRFs tävlingar?
I tabellen ovan finner du funktionärslistorna för respektive tävling i kolumnen längst till höger.
Här hittar du funktionärsbeskrivningar för de olika funktionärsrollerna!

Tävlingsorganisation
I SoRF har vi beslutat att vi använder följande tävlingsorganisation när vi anordnar tävlingar: Länk till dokumentet tävlingsorganisation