Funktionär

Vi planerar att ha lite olika arrangemang under hösten 2021 och vi vill väldigt gärna ha funktionärer.

Det finns något för alla, både parkering, café och banpersonal tex.

Pay and Jump 24 oktober, 21 November och 19 december

Vill du vara funktionär?

Maila tk@skaraortensrf.se

Ska du vara funktionär på SoRFs tävlingar?

I samband med P&J samlas vi utanför sekretariatet för genomgång 8.45, i övrigt håll koll på SORFs Facebook.

Här hittar du funktionärsbeskrivningar för de olika funktionärsrollerna!