Plusmedlemskap

I plusmedlemskapet ingår medlemskap i Skaraortens Ryttarförening samt anläggningskort under kalenderåret 1/1 – 31/12 för plusmedlemmen med upp till 2 egna hästar.

Plusmedlemskapet kostar 850 kr/år.

Motkrav från föreningen

Plusmedlem förbinder sig att samla ihop 25 poäng/år.

  • en arbetsdag är värd 10 poäng
  • en halvdag som funktionär på tävling är värd 5 poäng
  • funktionär på en Pay & Jump är värd 5 poäng

OBS! Om medlem inte uppfyller motkravet vid årets slut har föreningen rätt att fakturera denna på mellanskillnaden mellan plusmedlemskap och standardmedlemskap + kostnaden för helårskort på anläggningen! Det är medlemmens EGET ANSVAR att se till att den samlat ihop poängen vid årets slut och rapportera dem via sidan Rapportera poäng.

Plusmedlemskapet löses genom att följa stegen på sidan Registrera medlemskap och i webshopen sedan välja Plusmedlemskap. Läs mer på sidan Registrera Medlemskap