Plusmedlemskap

I plusmedlemskapet ingår medlemskap i Skaraortens Ryttarförening samt anläggningskort under kalenderåret 1/1 – 31/12 för plusmedlemmen med upp till 2 egna hästar.

Plusmedlemskapet för 2018 kostar 850 kr/år.

Motkrav från föreningen

Plusmedlem förbinder sig att samla ihop 25 poäng/år.

  • en arbetsdag är värd 10 poäng
  • en halvdag som funktionär på tävling är värd 5 poäng
  • funktionär på en Pay & Jump är värd 5 poäng

OBS! Om medlem inte uppfyller motkravet vid årets slut har föreningen rätt att fakturera denna på mellanskillnaden mellan plusmedlemskap och standardmedlemskap + kostnaden för helårskort på anläggningen! Det är medlemmens EGET ANSVAR att se till att den samlat ihop poängen vid årets slut.

Plusmedlemskapet löses genom att:

Betala in på bg: 5335-0773

Swish: 123 218 44 63

maila dina kontaktuppgifter till: info@skaraortensrf.se

På sidan Plusmedlemmar visas alla som löst Plusmedlemskap för året.