Typer av anläggningskort

Alla som rider på SoRFs anläggning, som inte är ridskoleryttare, är skyldiga att ha anläggningskort. Anläggningskorten omfattar båda ridhusen och utebanor samt terränghinder i gräshagarna.

Anläggningskort löses per ekipage. Möjlighet finns att lösa flerhästarstilägg, medryttarkort, plusmedlemskap och familjekort.
För självständig ridning på obokad tid måste du lösa anläggningskort av typen Helår, Halvår, Kvartal eller Plusmedlemskap eller betala per gång via Swish.

För ridning på bokad tid, dvs träning för tränare som finns i kalendern/ridhusbokningen på SoRFS hemsida kan du betala per tillfälle. Anläggningskort av typen Helår, Halvår, Kvartal, Familjekort och Plusmedlemskap gäller också då.

Förnärvarande finns följande anläggningskort:

Korttyp / Tidsperiod
Helår

(1/1–31/12)
Medlem/Ej medlem

Halvår

(Vinter 1/11–30/4,
Sommar 1/5-30/10)
Medlem/Ej medlem

Kvartal

(1/11–31/1, 1/2-30/4,
1/5-30/7, 1/8-30/10)
Medlem/Ej medlem

Plusmedlemskap (omfattar 1 medlem med upp till 2 hästar) 850kr
Anläggningskort en häst/person  2000kr/2500kr  1100kr/1300kr  700kr/800kr
Per extra häst  +500kr +400kr +200kr
Flerhästarstillägg (upp till 4 hästar) +1000kr +800kr +400kr
Medryttarkort (häst måste ha kort med samma tidsperiod) 200kr/person 150kr/person 100kr/person
Familjekort (omfattar upp till 3 ryttare och 3 hästar) 5000kr 2500kr 1400kr
Engångskostnad:

100kr om du rider  självständigt eller deltar i en träning.  Betalas via Swish 123 218 44 63 (Glöm inte skriva namn och datum.) eller genom vår webshop.

För självständig ridning under obokad tid
    • Den som använder ridhus och ridbanor för självständig träning och ridning måste lösa anläggningskort i form av kvartalskort, halvår- eller helårskort eller betala engångskostnad.
    • För ryttare som rider fler hästar måste varje häst omfattas av något slags anläggningskort antingen genom ryttaren eller ägaren.
    • För stadigvarande medryttare krävs ett medryttarkort
För deltagande i bokade träningar i kalendern:
  • Den som deltar i en bokad träning kan  betala per tillfälle. Dessa tillfällen kan sedan räknas av mot listorna med deltagande ekipage som lämnas in per träningstillfälle. Om ryttare inte betalt anläggningsavgift inom 14 dagar efter träningstillfället har SoRF rätt att efter uppmaningar fakturera avgiften i efterhand + straffavgift på 500kr.
  • För ryttare som rider fler hästar måste varje häst omfattas av något slags anläggningskort genom ryttaren eller ägaren.
  • Den som arrangerar den bokade aktiviteten ska lämna en lista för varje tillfälle över vilka ekipage som deltagit så att det kan kontrolleras att samtliga har betalt eller har giltigt anläggningskort. Detta görs via kommunikation med styrelsen. Om deltagarlista inte inlämnas debiteras arrangören med avgift motsvarande bokad tid. Hyran är 300kr per påbörjad timme.
Lösa anläggningskort

Beställ ditt anläggningskort i vår webshop via sidan Lös anläggningskort.

Vilka som har löst anläggningskort

Här listas de personer som har giltigt anläggningskort