Tävlingskommittén

SoRF har en tävlingskommitté med glada, motiverade och engagerade personer! Nedan finner du de personer som för närvarande ingår i TK!

Sammankallande person för TK är: Sara Wiklert Pettersson

Tävlingskommitté 2019

Namn

Telefon

Mailadress

 Sara Wiklert Pettersson   070-251 80 70  sara@wiklert.se
 Cecilia Hjortfors   070-227 95 43  ceciliahjortfors@gmail.com