Tävlingskommittén

SoRF har en tävlingskommitté med glada, motiverade och engagerade personer! Nedan finner du de personer som för närvarande ingår i TK!

Sammankallande person för TK är:

Tävlingskommitté 2016

Namn

Telefon

Mailadress

Maria Stenberg  070-533 72 15  Maria.storegarden@telia.com
 Lina Ceder  070-524 91 48  cederlina@gmail.com
 Mia Olofsson  070-878 92 49  mias_hovslageri@hotmail.com
Pernilla Jonsson

Felicia Östman

Victoria Jacobsson

Felicia Svensson

 073-041 40 40

 

070-232 22 95

076-931 32 18

 pills_jonsson@hotmail.com

 

victoria@svehast.se