Tävlingskommittén

SoRF har en tävlingskommitté med glada, motiverade och engagerade personer! Nedan finner du de personer som för närvarande ingår i TK!

Sammankallande person för TK är: Sara Wiklert Petersson Vill du ha kontakt med oss maila  tk@skaraortensrf.se

Tävlingskommitté 2021

Namn

Telefon

Mailadress

 Sara Wiklert Petersson   070-251 80 70  sara@wiklert.se
 Cecilia Hjortfors   070-227 95 43  ceciliahjortfors@gmail.com