Styrelsen

SoRF’s Styrelse 2019

Epost: styrelsen@skaraortensrf.se

Ordförande
Marina Bengtsson, 0730 – 86 70 68, marinabengtsson{a}outlook.com

Sekreterare
Emma Andersson

Vice ordförande
Andreas Fagrell

Kassör
Alice Thorvald

US-representant
Linnea Johansson

Övriga ledamöter

Morgan Petersson

Evy Ekdahl

Jörgen Uvenfors

Annelie Wiking

Suppleanter
Therese Wilsson
Caroline Lorentzon

US-suppleant
Elsa Kroon

 

Valberedning

Epost: valberedning.sorf@gmail.com

Lena Rydefjord, 070-2787966
Monica Warmark, 070-6614709
Åsa Bönnestig