Styrelsen

SoRF’s Styrelse

Epost: styrelsen@skaraortensrf.se

Ordförande
Marina Bengtsson, 0730 – 86 70 68, marinabengtsson{a}outlook.com

Sekreterare
Evy Ekdahl

Vice ordförande
Andreas Fagrell

Kassör
Alice Thorvald

US-representant
Ebba Jadenfeldt

Övriga ledamöter

Emma Andersson
Annelie Wiking
Christina Börjesson
Anne Svensson

Suppleanter
Therese Wilsson
Ida holm

US-suppleant
Elin Uvenfors

 

Valberedning

Epost: valberedning.sorf@gmail.com

Lena Rydefjord, 070-2787966
Monica Warmark, 070-6614709
Åsa Bönnestig