Styrelsen

SoRF’s Styrelse 2019

Epost: styrelsen@skaraortensrf.se

Ordförande
Marina Bengtsson, 0730 – 86 70 68, marinabengtsson{a}outlook.com

Sekreterare
Emma Andersson

Vice ordförande
Pär Bönnestig

Kassör
Alice Thorvald

US-representant
?

Övriga ledamöter

Morgan Petersson

Evy Ekdahl

Jörgen Uvenfors

Suppleanter
Annika Hultén

Therese Wilsson,

US-suppleant
?

 

Valberedning

Epost: valberedning.sorf@gmail.com

Lena Rydefjord, 070-2787966
Monica Warmark, 070-6614709
Åsa Bönnestig