Medlemskap

För att bli medlem fyller du i formuläret på sidan Registrera Medlemskap som privatryttare betalar du in årets medlemsavgift på bankgiro 5335-0773 Skaraortens Ryttarförening, ridskoleryttare får sin medlemsavgift på sin ridfaktura via ridskolans system Academy. Var noga med att ange namn, personnummer (10 siffror)mobilnummer, mailadress och adress på den person medlemsavgiften gäller för. 

Pris medlemskap 2018

Junior (tom 18 år): 220:-
Senior: 370:-
Supporter 100:- (Supporterkategorin är för familjemedlemmar eller andra som inte är aktiva inom ridsporten eller föreningen men som vill stötta föreningen.)
Alla medlemmar har 5 % rabatt hos Skara Hästsport på allt utom sadlar.

Medlemsavgiften fastställs på våra årsmöten. Den betalas årsvis per kalenderår och innefattar bland annat en grundförsäkring för dig som arbetar ideellt för klubben. Från och med 2015 kommer en gemensam olycksfallsförsäkring från Svenska ridsportförbundet för alla medlemmar i föreningen ingå i medlemsavgiften. En del av medlemsavgiften går till Svenska ridsportförbundet och vårt distriktsförbund.

Plusmedlemskap

I plusmedlemskapet ingår medlemskap samt full tillgång till anläggningen under kalenderåret. Läs mer om plusmedlemskap på sidan Plusmedlemskap.