Arrangera träning

Följande regler för att få arrangera träning på vår anläggning. För att vi ska kunna underhålla vår anläggning för framtiden och bekosta de faktiska kostnaderna (som tex belysning, vattning och harvning) måste vi kunna säkerställa att ALLA som rider på vår anläggning gör rätt för sig. Vi vill också få information om vilka ekipage som nyttjar anläggningen för att tex spåra kvarka, förhindra smittspridning och för försäkringsfrågor.

Därför ställer vi krav på de som kostnadsfritt får arrangera sin träning på Skålltorp.

För att få arrangera träning på Skaraortens RF:s anläggning krävs följande:

  • För att stadigvarande få arrangera träning behövs en förfrågan göras till styrelsen så att aktuell tränare, dag och tider är godkända. För utökande av antalet dagar och tider behöver också förfrågan göras. Förfrågan görs via mail på styrelsen@skaraortensrf.se
  • Om träning arrangeras med 2 ekipage samtidigt eller fler än 2 träningspass efter varandra så måste träningen bokas i Ridhusbokningen på SoRFs hemsida. Träning bokas via mail till ridskola@skaraortensrf.se senast 1 vecka innan träningstillfället.
  • Den som arrangerar den bokade aktiviteten ska lämna en lista för varje tillfälle över vilka ekipage som deltagit samt kontrollera att betalning av ridhusavgift är gjord för varje ekipage. Be deltagande ekipage att tex visa eller skicka en skärmdump på betalningskvittensen. Om person har ridhuskort eller är plusmedlem framgår detta på följande sida på hemsidan: https://skaraortensrf.se/traning/anlaggningskort/
  • Den som arrangerar träningstillfället är skyldig att informera deltagarna om att deltagarlistor kommer att lämnas in samt vilken kostnad som gäller för passet. Information om priser och betalningsmöjligheter finner du här: typer av anläggningskort
  • Inlämning av deltagarlistor kan ske via SoRFs hemsida. På deltagarlistan ska framgå datum för tillfälle, tränarens namn, ansvarig arrangörsperson, namn på deltagande ryttare och antal pass per ryttare samt totala antalet träningspass för träningstillfället. Länk till Rapportera deltagarlista på SoRFs hemsida