Anläggningskort

På denna sida listas de personer som har löst anläggningskort hos SoRF. Du kan lösa anläggningskort snabbt och smidigt på sidan Lös anläggningskort. På sidan Typer av anläggningskort kan du se vilka olika typer av anläggningskort vi erbjuder samt vad som gäller för respektive kort.

Följande personer har löst anläggningskort:

PLUSMEDLEMSKAP

2021
Se sidan Plusmedlemskap

HELÅRSKORT

2021
Marlene Lans + 1 extra häst
Emma Andersson (Plusmedlem) + 1 extra häst
Jenny Larsson + 1 extra häst

HALVÅRSKORT

2021-01-01 – 2021-06-30
Eva Nyman + 1 extra häst
Anki Bragdh + 1 extra häst
Rachel Paulsen

2021-07-01 – 2021-12-31
Christina Andersson
Sara Fredriksson

MEDRYTTARKORT

2021
Ann-Kristin Eriksson
Marlene Lans
Anna Syberfeldt
Eva Nyman
Emma Andersson
Jenny Larsson

INACKORDERINGAR

Cecilia Hjortfors
Alice Thorvald
Matilda Petersson
Linnea Berggren
Lena & Elin Uvenfors
Birgitta Wallander
Ranja El Sandoby
Nellie Romfelt
Elsa Romfelt
Lena Rydefjord
Hilmer Fagrell
Manda Hellman
Alma Syberfeldt
Kim Bergström
Marina Bengtsson