Anläggningskort

På denna sida listas de personer som har löst anläggningskort hos SoRF. Du kan lösa anläggningskort snabbt och smidigt på sidan Lös anläggningskort. På sidan Typer av anläggningskort kan du se vilka olika typer av anläggningskort vi erbjuder samt vad som gäller för respektive kort.

Följande personer har löst anläggningskort:

PLUSMEDLEMSKAP

2020
Se sidan Plusmedlemskap

HELÅRSKORT

2020
Anna Syberfeldt
Melinda Fridlundh
Louise Nyman
Marlene Lans

INACKORDERINGAR

Cecilia Hjortfors
Alice Thorvald
Matilda Petersson
Linnea Berggren
Lena & Elin Uvenfors
Birgitta Wallander
Ranja El Sandoby
Nellie Romfelt
Elsa Romfelt
Lena Rydefjord
Hilmer Fagrell
Esther Lindetun
Marina Bengtsson
Manda Hellman

HALVÅRSKORT

2020-07-01 – 2020-12-31
Eva Nyman
Anki Bragd

2020-05-01-2020-10-30

Christina Andersson

Kvartalskort

2020-04-01 – 2020-06-30

MEDRYTTARKORT

2020
Emelie Andersson (Alice Thorvald)
Katarina Engelin (Anki Eriksson)
Anna Syberfeldt
Lena Axelsson *2