Ridhusregler

Allmänna regler:

 • Var vänlig respektera att våra stall och ridhus är stängda mellan 22.00–07.00.
 • Godkänd hjälm skall alltid bäras under all ridning, med hakbandet knäppt.
 • Personalens arbetsuppgifter, såsom vattning och harvning av ridhus och ridbanor, har företräde framför ridning. Harvning och vattning sker vanligtvis dagtid på vardagar.
 • Vaccination enligt Ridsportförbundets Tävlingsreglemente är obligatoriskt.
 • Plocka alltid undan bommar och dylikt efter dig.
 • Plocka upp gödsel efter din häst efter avslutat ridpass!
 • Släck och stäng ridhusdörren om du lämnar manegen sist.
 • Longering/tömkörning får endast ske om ridhuset är tomt eller om man är överens med övriga ryttare.
 • Lösrastning och privat löshoppning i ridhuset är absolut förbjudet utan tillstånd.

Regler vid ridning:

 • Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset och meddela att du går ut.
 • Håll till höger när du möter någon.
 • Skritta innanför spåret.
 • Ryttare på volten lämnar företräde för dem på fyrkantsspåret.
 • Gör halt innanför spåret eller i mitten av volterna
 • Den som rider lektion som är bokad i ridhusbokningen på hemsidan har företräde. Övriga får rida över hela ridhuset men ska hålla sig ur vägen.
 • Visa hänsyn till övriga vid uppsittning & avsittning. Lämna inte uppsittningspallar på ridytan, de ska stå i hörnen för att inte utgöra en säkerhetsrisk.
 • Visa hänsyn och anpassa din ridning så att du inte stör andra ryttare.

Regler för bokade träningar i kalendern:

 • Om det är tillåtet att rida i ridhusen samtidigt som bokad träning så framgår det av respektive bokningsinformation i kalendern, annars är ridhuset upptaget och annan ridning är inte tillåten
 • Den som rider lektion som är bokad i ridhusbokningen på hemsidan har företräde. Övriga får rida över hela ridhuset men ska hålla sig ur vägen.
 • Om det pågår bokad träning får ingen ta fram hindermaterial samtidigt.

Hoppning:

 • Hopptid i nya ridhuset är söndag kl 15.00-20.00. Då är det tillåtet att ta fram flera hinder och utnyttja hela ridhuset för ändamålet.
 • Övrig tid är det endast tillåtet att ta fram enstaka hinder, förutsatt att andra som nyttjar ridhuset har givit sitt medgivande. Det är alltså inte tillåtet att bygga fram flera hinder eller hela banor på annan tid än söndag em i nya ridhuset.
 • Då personer under 18 år hoppar skall en vuxen närvara.