Plusmedlemmar 2020 kan samla poäng även under 2021!

Då år 2020 innebar många inställda aktiviteter i form av tävlingar, pay & jumps och arbetsdagar så blev det få antal tillfällen för plusmedlemmar att samla ihop sina poäng. Styrelsen har därför beslutat att plusmedlemmar som inte kunnat samla ihop sina poäng under 2020 pga inställda aktiviteter även kan samla in poäng under 2021. På så vis förlängs tiden man har på sig och vi hoppas att vi under 2021 kommer kunna komma igång igen med våra aktiviteter.

På hemsidan finns en lista över plusmedlemmar år 2020 och poäng som samlats in. Man ansvarar själv för att rapportera in sina poäng.