Plusmedlemmar 2020

Motkravet för plusmedlemmar är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar), arbetsdagar samt andra definierade uppgifter.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker via sidan Rapportera poäng. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om Plusmedlemskap på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2020 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Tränings-
arrangemang

Tävling

Arbetsdag

 Carina Johansson 20p
 Emma Andersson 25p
 Ranja El Sandoby 10p
 Linnea Berggren 10p
 Matilda Petersson 10p 15p
 Lena Rydefjord 10p 5p 10p
 Eleonora Stenberg 5p 10p 10p
 Cecilia Hjortfors 20p 5p
 Alice Thorvald 15p 10p
 Lena Uvenfors 10p 15p
 Nellie Romfelt 5p 10p
 Elsa Romfelt 5p 10p
 Alma Syberfelt
 Hilmer Fagrell 10p 15p
 Amelia Karlsson 15p 10p
 Wilma Duckman 10p
 Anki Eriksson 10p
 Therese Wilsson 5p
 Josefin Olausson 5p 5p 10p
 Silva Pasagic 5p
 Mirjam Inemyr
 Isabelle Hellberg 10p
 Birgitta Wallander
 Kim Bergström