Plusmedlemmar 2018

Motkravet för plusmedlemmar under 2018 är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar) samt på arbetsdagar.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p
– köra hästar från Uddetorp till Skålltorp 5 p

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker via sidan Rapportera poäng. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om Plusmedlemskap på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2018 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Tränings-
arrangemang

Tävling

Arbetsdag

 Erica Thimgren 5p 10p
 Eleonora Stenberg 5p 5p 15p
 Amelia Karlsson 5p 20p
 Ann-Kristin Eriksson 10p 10p 5p
 Tyra Bergström 10p
 Mia Olofsson 5p 5p
 Erika Andersson 5p
 Pernilla Jonsson 5p 5p 15p
 Marina Bengtsson 25p
 Veronika Leth 5p 10p
 Lena Rydefjord 5p
 Felicia Östman 5 p
 Maria Stenberg 5p 15p 5p
 Caroline Martinsen 5p 10p 10p
Lovisa Jakobsson 25p
Cecilia Hjortfors
Caroline Willbo 25p
Ronja Wahlström
Alice Thorvald 25p
Isabelle Torin 25p
Emma Andersson
Linnea Berggren
Lisa Wallén 5p 20p
Matilda Petersson 25p
Lena Uvenfors 10p