Plusmedlemmar 2020

Motkravet för plusmedlemmar är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar), arbetsdagar samt andra definierade uppgifter.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker via sidan Rapportera poäng. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om Plusmedlemskap på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2020 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Poäng att göra
från 2019

Tränings-
arrangemang

Tävling

Arbetsdag

 Carina Johansson
 Emma Johansson
 Ranja El Sandoby
 Linnea Berggren 10p
 Matilda Petersson 10p
 Lena Rydefjord 20p 10p
 Eleonora Stenberg
 Cecilia Hjortfors 10p
 Alice Thorvald 10p
 Lena Uvenfors
 Nellie Romfelt
 Elsa Romfelt
 Ester Lindetun 25p 10p
 Hilmer Fagrell 10p
 Amelia Karlsson 10p
 Wilma Duckman
 Anki Eriksson
 Therese Wilsson
 Josefin Olausson