Plusmedlemmar 2019

Motkravet för plusmedlemmar är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar), arbetsdagar samt andra definierade uppgifter.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker via sidan Rapportera poäng. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om Plusmedlemskap på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2019 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Poäng att göra
från 2018

Tränings-
arrangemang

Tävling

Arbetsdag

 Erica Thimgren 5p 5p
 Eleonora Stenberg 20p 5p
 Tyra Bergström 10p
 Erika Andersson 20p
 Veronika Leth 10p 10p 5p 10p
 Lena Rydefjord 10p 15p
 Liza Tollmén 5p
 Cecilia Hjortfors 5p 15p
 Alice Thorvald 5p 20p
 Isabelle Torin 10p
 Ranja El Sandoby 25p
 Linnea Berggren 5p 5p
 Lisa Wallén 5p
 Matilda Petersson 25p
 Lena Uvenfors 25p
 Pernilla Jonsson 25p
 Anki Eriksson 25p
 Amelia Karlsson 25p
 Josefin Olausson 5p 5p 15p
 Marina Bengtsson 15p
 Matilda Johansson 25p
 Emma Andersson 5p 20p
Nellie Romfelt 5p
Elsa Romfelt 5p
Ester Lindetun
Hilmer Fagrell 5p 20p