Banbygge 15/9 inför Pay & Jump

På lördagen den 15/9 samlas alla som vill och kan kl 16:00 på Skålltorp för att iordningställa banan till våran första Pay and Jump!!

Med vänlig hälsning,  Tävlingskommittén