Info från styrelsen inför vårterminen 2020

Det är högt tryck på ridgrupperna så för att säkra din plats till nästa termin kommer vi nu införa en anmälningsavgift.
Anmälningsavgiften faktureras i början av november och ska vara betald senast 30 november och kommer vara på 1000 kr.
Dessa pengar kommer sedan dras av på ridfakturan.

Vi kommer även att göra en prisjustering och höja priset med 10 kr per lektion. Knattelektionerna är oförändrade.

Detta medför att du senast den 1 november behöver säga upp din plats,
via mail: ridskola@skaraortensrf.se, om du inte vill fortsätta
rida under vårterminen 2020.

Mvh styrelsen