En hälsning från Valberedningen!

Hej medlemmar.
Valberedningens arbete pågår för fullt. Vill du nominera någon för arbete i föreningens styrelse?
Välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen för att lämna dina förslag:

valberedning.sorf@gmail.com

Lena Rydefjord, 070-2787966

Monica Warmark, 070-6614709