Årsmötet!

Till alla medlemmar som kommer till årsmötet på söndag;

Var vänliga och respektera avspärrningarna runt bygget. Parkera på dressyrbanan och gå stigen fram till hoppbanan. Gå genom den lilla grinden på långsidan. Då går man säkert och är inte ivägen på byggarbetsplatsen.

Välkomna!