(uppdaterad 2 april )INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

(Uppdatering 2 april) Skaraortens Ryttarförening följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt.

 • all tävlingsverksamhet inställd till och med den 31 maj
 • ridskoleverksamheten fortsätter och anpassas för att minska risken för smittspridning
 • ridlägren sommaren 2020 genomförs anpassade för att minska risken för smittspridning
 • förstärkt städning på anläggningen
 • utökade möjligheter till handhygien vid entréer och på toaletter
 • lånad utrustning ska desinficeras omedelbart efter användning
 • cafédelen är avstängd

Vi vädjar till alla som vistas på anläggningen att ta eget ansvar för att bidra till en minskad risk för smittspridning och följa de anvisningar som ges genom anslag och av föreningens personal. Detta för att värna varandras hälsa och för att verksamheten ska kunna fortsätta drivas!

(Uppdaterad 16 mars) Skaraortens ryttarförening (SoRF) följer Svenska Ridsportförbundets bevakning av utvecklingen av coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Vi ber därför alla som besöker anläggningen på Skålltorp att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer som deltagare. Denna vägledning följer SORF.

RIDSKOLEVERKSAMHETEN
När det gäller verksamheten på ridskolan fortsätter den som vanligt med uppmärksamhet på Folkhälsomyndighetens uppmaningar och råd samt direktiv från Svenska Ridsportförbundet. Handsprit, eller tvål och varmt vatten för handtvätt, finns tillgängligt för ridskolans personal och elever.

EVENEMANG
Vid SoRFs tävlingar och arrangemang vidtas oavsett antal deltagare följande åtgärder för att minska smittspridningsrisken:

 • Riskbedömning genomförs i samråd med Svenska Ridsportförbundet
 • Information ges i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien säkerställs, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta särskilt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd finns tillgängliga (t.ex. affischer) på evenemangsplatsen

Informationen kommer att uppdateras vid behov.