Save the dates!

Det finns mycket att ta tag i för att iordningställa vår nya anläggning och för att skapa bra förutsättningar för framtiden i vår förening. Därför kommer vi behöva ha flera arbetsdagar framöver, den närmaste i tiden är inplanerad till 1 juli kl 10.00.

Styrelsen vill också bjuda in alla medlemmar till ett medlemsmöte den 15 augusti kl 19.00 för att informera om nuläget och framtida utmaningar och möjligheter. På detta möte kommer vi också att presentera budgeten för 2018.

Så notera dessa datum och håll utkik efter mer information.

Välkomna!

önskar Styrelsen