Information från valberedningen

Hej medlemmar,
valberedningens arbete pågår för fullt.
Valberedningen tar gärna emot medlemmars tankar, funderingar och idéer gällande klubben. Vill du nominera någon för arbete i föreningens styrelse? Välkommen att kontakta någon av oss för att lämna dina förslag.

valberedning.sorf@gmail.com

Lena Rydefjord, 070-2787966
Monica Warmark, 070-6614709
Åsa Bönnestig, 0705-483097