Höstens obligatoriska arbetsdagar blir 31/8 och 21/9

Vi har nu planerat in två arbetsdagar för hösten och det är OBLIGATORISKT att delta på minst en av dem för våra medlemmar. Vi har många viktiga saker att ordna med på anläggningen, bla vårt gamla ridhus där ridskolan mest håller till. Därför kallar vi alla medlemmar att göra en insats för klubben.

Arbetsdagen lördagen 31/8 kommer främst att ägnas åt hagar och utomhusmiljö samt förberedande arbete för nästkommande arbetsdag lördagen den 21/9 då vi ska göra ett rejält arbete gällande underlag och sarg i gamla ridhuset. Båda arbetsdagarna startar kl 10.00 och håller på till ca kl 16.00 beroende på hur mycket vi hinner med.

Mer information kommer när det närmar sig men anmäl er gärna till respektive arbetsdag till ridskola@skaraortensrf.se.

Väl mött!

Hälsningar Styrelsen