Arbetsdag 12/6 flyttas fram

Vi har valt att senarelägga morgondagens planerade arbetsdag (12/6) pga för få anmälda, men vi hoppas på att kunna genomföra den i höst istället. Så preliminärboka den 22/8 i din kalender. Mer info om det kommer längre fram.