Plusmedlemmar 2021

Motkravet för plusmedlemmar är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar), arbetsdagar samt andra definierade uppgifter.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker via sidan Rapportera poäng. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om Plusmedlemskap på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2021 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Tränings-
arrangemang

Tävling

Arbetsdag

 Carina Johansson
 Kim Bergström
 Ranja El Sandoby
 Birgitta Wallander
 Matilda Petersson
 Lena Rydefjord
 Eleonora Stenberg
 Cecilia Hjortfors
 Alice Thorvald 5p
 Lena Uvenfors
 Nellie Romfelt
 Elsa Romfelt
 Alma Syberfelt
 Hilmer Fagrell 20p
 Amelia Karlsson 15p
 Anki Eriksson 10p
 Josefin Olausson 5p
 Clara Hildingsson 5p
 Isabelle Hellberg
 Wilma Duckman
 Erika Andersson
 Emma Andersson
 Silva Pasagic
 Johanna Mellqvist