Nytt från Byggfronten!

Skålltorp 20170810: Rivningen är i stort sett klar. Det mesta är borta, loppisförsäljningen tömde en hel del. Resterna har sorterats för deponi av olika material. Kvar finns en del tegelpannor och trävirke, att elda. Varsågod hämta gratis!

Nu händer detta, först bearbetning av marken och gjutning för takstolar. Ett staket kommer att sättas upp som skiljer byggplats och gårdsplan åt. Hålet i väggen på befintligt ridhus lagas och väggen byts delvis ut. En del träd och sly ska bort vid nya ridhuset och nya vägen, vi passar även på att rensa sly vid dressyrbanan. Vecka 37 kommer själva byggandet av stall och ridhus att starta.

Träningar ska genomföras hela hösten som vanligt, se hemsidan. P&J planerar vi att genomföra men om det sker på Skålltorp eller Uddetorp är inte klart i dagsläget.

Parkering för transporter ska ske i ”Greahagen” den hittar ni på vänster sida i allén mot Skålltorp innan ni kommer fram till hus och butik när ni kommer från travet. Parkering kommer att anläggas på gårdsplanen men inte just nu.
Ang mockning i ridhus och på utebanor: Det finns en kärra att lägga gödslet i, kör denna sedan ner till Monicas stall där den tippas i hennes kärra/container, så tar hon hand om det.

Entré till ridhuset: använd den ingång till ridhuset som finns mot öster, alltså mot Varnhem Skövde hållet. Vid denna dörr kommer en ytterlampa att monteras och knappar inne i ridhuset till takbelysningen ska också finnas.

Hoppas att alla fortsatt ska kunna njuta av att använda de delar av Skålltorp som står kvar. Tålamod och överseende med de eventuella problem som kan uppstå, tack!

Ridskoleverksamheten startar på Uddetorp vecka 34. Visning av de lokalerna har vi 17/8 klockan 18.00. Anmälan (det blir fika) till camilla.bengtsson1971@gmail.com
Hälsningar från byggruppen Sorf.