Bokning Gamla Ridhuset

20 januari, 2020

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

21 januari, 2020

tisdag 16:45 - 21:30:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

22 januari, 2020

onsdag 16:00 - 20:30:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

23 januari, 2020

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

24 januari, 2020

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

25 januari, 2020

lördag 09:30 - 12:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

27 januari, 2020

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

28 januari, 2020

tisdag 16:45 - 21:30:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

29 januari, 2020

onsdag 16:00 - 20:30:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

30 januari, 2020

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

31 januari, 2020

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

fredag 16:30 - 21:00:  Göranträning
Gamla Ridhuset,

1 februari, 2020

lördag 09:30 - 12:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

3 februari, 2020

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

4 februari, 2020

tisdag 16:45 - 21:30:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

5 februari, 2020

onsdag 16:00 - 20:30:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

6 februari, 2020

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

7 februari, 2020

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

8 februari, 2020

lördag 09:30 - 12:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

10 februari, 2020

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

11 februari, 2020

tisdag 16:45 - 21:30:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

12 februari, 2020

onsdag 16:00 - 20:30:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

13 februari, 2020

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

14 februari, 2020

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

15 februari, 2020

lördag 09:30 - 12:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

lördag 12:00 - 16:30:  Ridledarfortbildning Distriktet
Gamla Ridhuset,

16 februari, 2020

söndag 09:30 - 13:00:  Ridprov ridledare Distriktet
Gamla Ridhuset, Träning

17 februari, 2020

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

18 februari, 2020

tisdag 16:45 - 21:30:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

19 februari, 2020

onsdag 16:00 - 20:30:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

20 februari, 2020

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

21 februari, 2020

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

22 februari, 2020

lördag 09:30 - 12:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

24 februari, 2020

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

25 februari, 2020

tisdag 16:45 - 21:30:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

26 februari, 2020

onsdag 16:00 - 20:30:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

27 februari, 2020

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

28 februari, 2020

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

29 februari, 2020

lördag 09:30 - 12:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

2 mars, 2020

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

1 2 3 4

Tillbaka till sidan Ridhusbokning