Bokning Gamla Ridhuset

20 januari, 2019

söndag 10:00 - 11:00:  Erikträning
Gamla Ridhuset, Träning

21 januari, 2019

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

22 januari, 2019

tisdag 16:45 - 22:15:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

23 januari, 2019

onsdag 16:45 - 20:15:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

24 januari, 2019

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

25 januari, 2019

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

26 januari, 2019

lördag 09:30 - 10:45:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

lördag 11:00 - 20:00:  Dressyrträning Paulinda Friberg
Gamla Ridhuset, Träning

27 januari, 2019

söndag 08:00 - 16:30:  Dressyrträning Paulinda Friberg
Gamla Ridhuset, Träning

28 januari, 2019

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

29 januari, 2019

tisdag 16:45 - 22:15:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

30 januari, 2019

onsdag 16:45 - 20:15:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

31 januari, 2019

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

1 februari, 2019

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

2 februari, 2019

lördag 09:30 - 13:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

4 februari, 2019

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

5 februari, 2019

tisdag 16:45 - 22:15:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

6 februari, 2019

onsdag 16:45 - 20:15:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

7 februari, 2019

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

8 februari, 2019

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

9 februari, 2019

lördag 09:30 - 13:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

11 februari, 2019

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

12 februari, 2019

tisdag 16:45 - 22:15:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

13 februari, 2019

onsdag 16:45 - 20:15:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

14 februari, 2019

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

15 februari, 2019

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

16 februari, 2019

lördag 09:30 - 13:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

18 februari, 2019

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

19 februari, 2019

tisdag 16:45 - 22:15:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

20 februari, 2019

onsdag 16:45 - 20:15:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

21 februari, 2019

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

22 februari, 2019

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

23 februari, 2019

lördag 09:30 - 13:30:  Lördagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

lördag 11:00 - 20:00:  Dressyrträning Paulinda Friberg
Gamla Ridhuset, Träning

24 februari, 2019

söndag 08:00 - 16:30:  Dressyrträning Paulinda Friberg
Gamla Ridhuset, Träning

25 februari, 2019

måndag 16:00 - 20:30:  Måndagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

26 februari, 2019

tisdag 16:45 - 22:15:  Tisdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

27 februari, 2019

onsdag 16:45 - 20:15:  Onsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

28 februari, 2019

torsdag 16:00 - 20:30:  Torsdagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

1 mars, 2019

fredag 15:30 - 19:15:  Fredagslektioner
Gamla Ridhuset, Ridskolelektion

1 2 3 4

Tillbaka till sidan Ridhusbokning