INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

(Uppdaterad 16 mars) Skaraortens ryttarförening (SoRF) följer Svenska Ridsportförbundets bevakning av utvecklingen av coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Vi ber därför alla som besöker anläggningen på Skålltorp att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 500 personer som deltagare. Denna vägledning följer SORF.

RIDSKOLEVERKSAMHETEN
När det gäller verksamheten på ridskolan fortsätter den som vanligt med uppmärksamhet på Folkhälsomyndighetens uppmaningar och råd samt direktiv från Svenska Ridsportförbundet. Handsprit, eller tvål och varmt vatten för handtvätt, finns tillgängligt för ridskolans personal och elever.

EVENEMANG
Vid SoRFs tävlingar och arrangemang vidtas oavsett antal deltagare följande åtgärder för att minska smittspridningsrisken:

  • Riskbedömning genomförs i samråd med Svenska Ridsportförbundet
  • Information ges i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien säkerställs, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta särskilt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd finns tillgängliga (t.ex. affischer) på evenemangsplatsen

Informationen kommer att uppdateras vid behov.