Göranträning vid fint används dressyrbanan

Datum / Tid
onsdag, 4 sep, 2019
08:30 - 13:00

Plats
Nya Ridhuset

Typ av bokning:


Tillåtet att rida under träningen

Vill du vara med på träningen, kontakta Anki 0721669434