Göranträning

Datum / Tid
fredag, 31 jan, 2020
16:30 - 21:00

Plats
Gamla Ridhuset

Typ av bokning: Inga Kategorier


Andra ekipage får använda banan under träningstiden.
Vill du vara med och träna? Kontakta Anki 072-1669434