Göranträning

Datum / Tid
onsdag, 15 jan, 2020
08:30 - 10:30

Plats
Nya Ridhuset

Typ av bokning: Inga Kategorier


Andra ekipage får använda banan under träningstiden.
Vill du vara med och träna? Kontakta Anki 072-1669434