Göranträning

Datum / Tid
tisdag, 14 jan, 2020
16:30 - 21:00

Plats
Nya Ridhuset

Typ av bokning: Inga Kategorier


Andra ekipage får använda banan under träningstiden.
Vill du vara med och träna? Kontakta Anki 072-1669434