Typer av anläggningskort

Alla som rider på SoRFs anläggning, som inte är ridskoleryttare, är skyldiga att ha anläggningskort.

Möjlighet att lösa Plusmedlemsskap, helårs kort och halvårs kort finns. Anläggningskorten omfattar båda ridhusen och utebanor samt trränghinder i gräshagarna

För självständig ridning på obokad tid måste du lösa anläggningskort av typen Plusmedlemsskap, Helår, Halvår, Kvartal.

För ridning på bokad tid, dvs träning för tränare som finns i kalendern/ridhusbokningen på SoRFS hemsida kan du lösa 10-kort eller betala per tillfälle. Anläggningskort av typen Helår, Halvår, Kvartal och Plusmedlemskap gäller också då.

Från och med 1/1 år 2018 finns följande anläggningskort:

Korttyp / Tidsperiod
Helår

(1/1–31/12)
Medlem/Ej medlem

Halvår

(1/1–30/6, 1/7-31/12)
Medlem/Ej medlem

Kvartal

(1/1–31/3, 1/4-30/6,
1/7-30/9, 1/10-31/12)
Medlem/Ej medlem

Plusmedlemskap (omfattar 1 medlem med upp till 2 hästar) 850kr
Anläggningskort en häst/person  1500kr/2000kr  800kr/1200kr  500kr/700kr
Per extra häst  450kr/550kr 300kr/425 200kr/325kr
Medryttarkort (häst måste ha kort med samma tidsperiod) 150kr/person 150kr/person 150kr/person
Bokning av hela ridhuset  300kr/timme
10-kort giltigt 1/1-18-31/12-18

400kr/medlem 500kr/icke medlem

Engångskostnad:

50kr/medlem och 60kr/ icke medlem per pass och ekipage 

För självständig ridning under obokad tid
  • Den som använder ridhus och ridbanor för självständig träning och ridning måste lösa anläggningskort i form av kvartalskort, halvår- eller helårskort eller engångskostnad.
  • För stadigvarande medryttare krävs ett medryttarkort
För deltagande i bokade träningar i kalendern:
  • Den som deltar i en bokad träning kan lösa sk 10-kort eller betala per tillfälle. Dessa tillfällen kan sedan räknas av mot listorna med deltagande ekipage som lämnas in per träningstillfälle. Om ryttare inte betalt anläggningsavgift inom 14 dagar efter träningstillfället har SoRF rätt att fakturera avgiften i efterhand + straffavgift på 500kr.
  • För ryttare som rider fler hästar måste varje häst omfattas av något slags anläggningskort eller 10-kort antingen genom ryttaren eller ägaren.
  • Den som arrangerar den bokade aktiviteten ska lämna en lista för varje tillfälle över vilka ekipage som deltagit så att det kan kontrolleras att samtliga har betalt eller har giltigt anläggningskort. Detta görs via kommunikation med styrelsen. Om deltagarlista inte inlämnas debiteras arrangören med avgift motsvarande bokad tid. Hyran är 350kr per påbörjad timme.
Betala via Swish eller BG

Du kan betala din ridavgift för enstaka tillfällen via Swish eller vårt bankgiro. Glöm inte skriva namn och datum.

Bankgironr: 5335-0773
Swish-konto: 123 218 44 63
Var noga att ange namn och datum för ridtillfället på betalningen.

Lösa anläggningskort

Betala in på bg: 5335-0773

Swish: 123 218 44 63

maila dina kontaktuppgifter samt vilket Anläggningskort till: info@skaraortensrf.se

Vilka som har löst anläggningskort

Här listas de personer som har giltigt anläggningskort och 10-kort