Plusmedlemmar 2013

Motkravet för plusmedlemmar under 2013 är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar) samt på arbetsdagar.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker till Alice Thorvald på alice@doriz.se. Ange namn på plusmedlem som ska tillgodoräknas motkravspoängen, namn på person som hjälpt till på aktivitet, datum för aktivitet samt mellan vilka klockslag. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om hur du blir Plusmedlem på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2013 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Pay & Jump

Tävling

Arbetsdag

Veronica Augustsson 5p 15p
Tyra Bergström 5p 20p
Åsa Brandhill 5p 10p
Karin Bredelius 15p 10p
Josefine Dahlström 10p
Jessica Egonson 25p
Ulrika Egonson 25p
Anki Eriksson 5p 5p 15p
Emma Frisberg 25p
Beatrice Hagström 5p 20p
Anna Jarnhede 15p 10p
Ann-Louise Jonsson 5p 20p
Amanda Hed Karlsson 10p 15p
Amelia Karlsson 10p 15p
Caroline Martinsen 10p 15p
Louise Nyman 15p 10p
Kajsa Olén
Mia Olofsson 5p 15p 5p
Katja Perkiö 15p 10p
Silva Pasagic 15p 10p
Clara Sandh 15p 5p
Åke Stadig
Alice Thorvald 5p 20p
Marianne Wilhelmsson 5p  5p
Linnéa Zakrisson 10p 10p 5p
Ingemar Lindén 25p
Erika Andersson 25p