Plusmedlemmar 2016

Motkravet för plusmedlemmar under 2016 är att samla in totalt 25 poäng per år.

 

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2016 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Pay & Jump

Tävling

Arbetsdag

Louise Nyman 15p 10p
Pernilla Jonsson  15p 10p
Tyra Bergström  10p 15p
Mia Olofsson  5p
Ulrika Egonsson  25p
Amelia Karlsson 10p  5p  10p