Plusmedlemmar 2015

Motkravet för plusmedlemmar under 2015 är att samla in totalt 25 poäng per år.

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2015 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Pay & Jump

Tävling

Arbetsdag

Karin Bredelius  10p
Ulrika Egonson  10p 15p
Pernilla Jonsson  10p  15p
Anna Jarnhede  10p 15p
Amelia Karlsson 15p 10p
Melinda Fridlundh 10p 15p
Mia Olofsson 10p  15p
Linnea Zakrisson  15p 10p
 Lovisa Wallin  25p