Plusmedlemmar

Motkravet för plusmedlemmar under 2017 är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar) samt på arbetsdagar.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p

Nytt!
Plusmedlemmar som vill samla poäng eller andra som vill hjälpa klubben kan nu bidra genom att köra bort ensilageplast, fodersäckar mm till soptippen. I Vassladan finns ett växande berg av ensilageplast och annat. Fyll din transport med så mycket du kan och kör det till soptippen. För varje last får du 5 poäng.

Kontakta Sofia Palm om du behöver mer information. Meddela när du tänker göra det och rapportera sedan in dina poäng efteråt.

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker till Camilla Bengtsson på Camilla.Bengtsson1971@gmail.com Ange namn på plusmedlem som ska tillgodoräknas motkravspoängen, namn på person som hjälpt till på aktivitet, datum för aktivitet samt mellan vilka klockslag. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om Plusmedlemskap på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2017 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Pay & Jump

el Pay & Ride

Tävling

Arbetsdag

Pernilla Jonsson 8/1 5 p 19/2 5p 19/3 5p 22/4 10p
 Stina Thyr 8/1 5 p 29/1 5 p

19/2 5p 19/3 5p

 22/4 10p
 Maria Stenberg 8/1 5 p 29/1 5p

19/2 5 p 19/3 5p

 22/4 10p
 Eleonora Stenberg 29/1 5 p 19/2 5p 19/3 5p 22/4 10p
 Amelia Karlsson 8/1 5 p 29/1 5 p

19/2 5p

 22/4 10p
 Ann-Kristin Eriksson  19/3 5p  22/4 10p  21/5 5 p 20/6 5 p
 Mia Olofsson 8/1 5 p 29/1 5 p

19/2 5p 19/3 5 p

 22/4 10p
 Victoria Jacobsson 29/1 5 p 19/3 5p
 Erika Andersson 29/1 5 p 19/2 5p 19/3 5p  22/4 10p
 Tyra Bergström  29/1 5 p 22/4 10p

22/4 5 p

 Josefine Johansson 25p