Plusmedlemmar 2018

Motkravet för plusmedlemmar under 2018 är att samla in totalt 25 poäng per år. Poäng kan samlas genom att hjälpa till på Pay & Jump, på tävlingar med lokal status och uppåt (ej klubbtävlingar) samt på arbetsdagar.
– En hel arbetsdag är värd 10p
– Halvdag som funktionär på tävling 5p
– Funktionär på en Pay & jump ger 5p
– köra hästar från Uddetorp till Skålltorp 5 p

 

Plusmedlemmen ansvarar själv för att rapportera in de tillfällen där motkravspoäng har insamlats. Inrapportering av poäng sker till styrelsen@skaraortensrf.se Ange namn på plusmedlem som ska tillgodoräknas motkravspoängen, namn på person som hjälpt till på aktivitet, datum för aktivitet samt mellan vilka klockslag. Anhörig kan samla in poäng åt plusmedlem. Insamlade poäng läggs upp i tabell nedan en gång per månad. Vid årets slut ska summan av poängen vara 25p på respektive plusmedlem för att denna ska anses ha uppfyllt motkravet.

Läs mer om Plusmedlemskap på sidan Avgifter!

Följande personer har löst Plusmedlemskap under 2018 och har därmed full tillgång till anläggningen.

Namn

Tränings-
arrangemang

Tävling

Arbetsdag

 Erica Thimgren
 Eleonora Stenberg
 Amelia Karlsson
 Ann-Kristin Eriksson
 Tyra Bergström 1/7 10p
 Mia Olofsson 10/2 5 p
 Erika Andersson 3/1 5p
 Pernilla Jonsson
 Marina Bengtsson
 Veronika Leth
 Lena Rydefjord
 Felicia Östman 10/2 5 p
 Maria Stenberg
 Caroline Martinsen