Byggruppen

Eva Nyström , styrelseledamot SoRF
E-post: eumnys@gmail.nu
Tfn: 070-2261015

Monica Andersson, styrelseledamot SoRF
E-post: monica@ridtravare.nu
Tfn: 070-0825695

Sofia Palm, Ridskolechef SoRF
E-post: ridskola@skaraortensrf.se
Tfn: 072-7400900

Louise Albansson Brohede , Skara Kommun
E-post: louise.albansson@skara.se
Tfn: 0511-32664

Malin Tell, Skara Kommun
E-post: malin.tell@skara.se
Tfn: 0511-32023

Jörgen Ragnarsson, Kontrollansvarig (KA) och projektledare
E-post: grader@telia.com
Tfn: 070-6390400

Ann-Kristin Eriksson ”Anki”, boende på Skålltorp
E-post: busanki@skalltorp.nu
Tfn: 070-6965251